Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bibliotekamargonin.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2014-07-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Zamiara , adres e-mail: dyrektor@biblioteka.margonin.pl .

Informacja zwrotna

dyrektor@biblioteka.margonin.pl

Postępowanie odwoławcze

dyrektor@biblioteka.margonin.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 19:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Zamiara
Ilość wyświetleń: 39
23 września 2020 19:45 (Ewa Zamiara) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 września 2020 19:44 (Ewa Zamiara) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
23 września 2020 19:43 (Ewa Zamiara) - Aktualizacja deklaracji dostepności.