Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
http://bibliotekamargonin.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne
12800
Stanowiska
1898
Osoby:
1606
Rejestr zmian
1489
Zakładki: Sposób załatwiania spraw
1387
Jednostki podległe: Inne
1352
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie...
1236
Struktura urzędu: Filia w Próchnowie
1143
Struktura urzędu: Filie
1080
Redakcja biuletynu
1043
Struktura urzędu: Filia w Radwankach
1030
Statystyka
880
Akty prawne: Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
844
Struktura urzędu: Filia w Lipinach
28