Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
http://bibliotekamargonin.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne
11799
Stanowiska
1725
Jednostki podległe: Miejsko Gminna-Biblioteka Publiczna w Margoninie Filia w Próchnowie
1678
Jednostki podległe: Miejsko Gminna-Biblioteka Publiczna w Margoninie Filia w Radwankach
1394
Osoby:
1387
Rejestr zmian
1361
Jednostki podległe: Inne
1319
Zakładki: Sposób załatwiania spraw
1279
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie...
1142
Struktura urzędu: Filia w Próchnowie
1072
Struktura urzędu: Filie
977
Redakcja biuletynu
968
Struktura urzędu: Filia w Radwankach
954
Statystyka
809
Akty prawne: Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
796