Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
http://bibliotekamargonin.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne
10507
Stanowiska
1563
Jednostki podległe: Miejsko Gminna-Biblioteka Publiczna w Margoninie Filia w Próchnowie
1443
Jednostki podległe: Miejsko Gminna-Biblioteka Publiczna w Margoninie Filia w Radwankach
1257
Jednostki podległe: Inne
1195
Rejestr zmian
1180
Osoby:
1118
Zakładki: Sposób załatwiania spraw
1109
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie...
1027
Struktura urzędu: Filia w Próchnowie
973
Redakcja biuletynu
835
Struktura urzędu: Filie
832
Struktura urzędu: Filia w Radwankach
819
Statystyka
724
Akty prawne: Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
699