Biuletyn Informacji Publicznej - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie
http://bibliotekamargonin.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne
15351
Stanowiska
2026
Osoby:
1904
Rejestr zmian
1649
Zakładki: Sposób załatwiania spraw
1506
Regulaminy: Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie...
1389
Jednostki podległe: Inne
1352
Struktura urzędu: Filia w Próchnowie
1231
Struktura urzędu: Filie
1204
Redakcja biuletynu
1166
Struktura urzędu: Filia w Radwankach
1129
Statystyka
976
Akty prawne: Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie
926
Struktura urzędu: Filia w Lipinach
96